ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2567

68761

ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสุริษา  เข็มครุฑ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นำพนักงานเข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2567”แรงงานพิจิตร รู้รักสามัคคี สดุดีจักรีวงศ์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” ณ ห้างแฮปปี้พลาซ่า คอนเวนชั่นฮอลลฺ ชั้น4 อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร

68738 68740 68761

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *