ประชุมคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR)จังหวัดพิจิตร

47583

ประชุมคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR)จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR)จังหวัดพิจิตร เพื่อดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR)จังหวัดพิจิตรดีเด่น ประจำปี 2567 ณ ห้องหลวงพ่อพิธ ๓/๒ชั้น๓ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

47582 47583

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *