ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชาวบ้านเกิดอัคคีภัย หมู่ที่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

49395

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชาวบ้านเกิดอัคคีภัย หมู่ที่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2567   นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมกับปกครองอำเภอบางมูลนาก สำนักงานเทศบาลตำบลหอไกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์โดยการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค หลังจากที่ชาวบ้านเกิดเหตุอัคคีภัย จำนวน 2 หลังคาเรือน ของหมู่ที่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

49394 49395 49396 49397

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *