งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

24112020_๒๐๑๑๒๔_2_2

งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร
1605583024338

ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในสถานประกอบกิจการเขตสุขภาพที่ 3

เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2563  ทางบริษัท เอ.ที.ไบโอพาว
1605612392192

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด รับรางวัล CSR – DIW Continuous Award 2020

เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2563  คุณชนะภัย สหัสา ตำแหน่ง