รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 (ระดับจังหวัด)

IMG_20201027_075507

งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด