งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563