ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับดำเภอ (พชอ)อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

5E7C56A2-758F-4C5E-9610-A17A41D1F181

ร่วมงานขึ้นบ้านใหม่และงานครบรอบ 60 ปี ท่าน ดร.บรรจง ตั้งจิตรวัฒนกุล

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์
S__42401800

สนับสนุนการจัดงานครบรอบเกษียณอายุราชการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558   บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์
66943

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563  ผู้แทนบริษัท เอ.ที.ไบโอพาว