รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563

S__19693629

รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่  23 กรกฏาคม 2563 ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเว
IMG_7297

สนับสนุนเสื้อให้กับวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลหอไกร

เมื่อวันที่  22 กรกฏาคม 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์
2172020_๒๐๐๗๒๑_9

มอบเงินกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร จำนวนเงิน 1 ล้านบาท ประจำปี 2563

เมื่อวันที่  20 กรกฏาคม 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์