โครงการแปลงสาธิตปลูกผักแบบสวนผสม “ATB.ร่วมใจ ปลูกผักปลอดสารพิษ ป้องกันโควิด-19”

ส่งมอบผัก_ปลูก_๒๐๐๔๒๓_0017

โครงการแปลงสาธิตปลูกผักแบบสวนผสม “ATB.ร่วมใจ ปลูกผักปลอดสารพิษ ป้องกันโควิด-19”

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563  ทางคณะกรรมการสวัสดิการในสถา
2042020_๒๐๐๔๒๐_0077_0

สนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563

ด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร จั
171152

สนับสนุนงบประมาณตั้งด่านตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 อำเภอบางมูลนาก

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในขณะนี้