ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน RUN FOR FUN ครั้งที่ 2 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ฝาก_๒๐๐๑๓๐_0042

ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน RUN FOR FUN ครั้งที่ 2 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จ
ฝาก_๒๐๐๑๓๐_0046

ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนมกราคม 2563

           เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโ
S__38395934

งานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ของกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางมูลนาก

เนื่องในวาระเทศกาลส่งท้ายปีและต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563