ประชุมสัมมนาผู้สนับสนุน และผู้ปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบฝ่ายสำนักงาน กกพ.ประจำเขต 2 (พิษณุโลก)