สนับสนุนการจัดงานเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2562

84827 (Medium)

สนับสนุนการจัดงานเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2562

เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน  2562  นายจิรพัฒน์  โตวณะบุตร
ณ วัดปากคลอง​ไข่เน่า​_๑๙๑๑๒๖_0005 (Small)

ร่วมโครงการเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดพิจิตร

         เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  ผู้บริหารและพนั
S__12075046 (Small)

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดในสถานประกอบการ

             เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2562  ทางศูนย์ปฏ
21112019_๑๙๑๑๒๑_0010 (Small)

งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

                   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  บริษั