Portfolio Category: news-csr-th

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกรร่วมกิจกรรมการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”

วันที่ 5 กันยายน 2559 ทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนและส…
Read more