โครงการโรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด พบประชาชน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2559  ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมกับอำเภอบางมูลนาก จัดโครงการโรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด พบประชาชน ประจำปี 2559 ณ วัดวังกรด    ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดยมีนางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูชนิทรรศการจำนวนมาก เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานชีวมวล  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯของบริษัทฯที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนที่ดีมากยิ่งขึ้น