ตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ปี2558

ด้วย บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  จัดโครงการแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558  จำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2558  ณ  วัดปากคลองไข่เน่า  และวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.หอไกร  ภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหอไกร และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหอไกร  จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย  ตอบปัญหาสุขภาพรับของรางวัลมากมาย ในการจัดโครงการฯครั้งนี้ โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นเป็นจำนวนมาก