เวทีเสวนา “สวท.ร่วมใจ สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด” ณ วัดปากคลองไข่เน่า อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

วันที่  17 สิงหาคม 2559  นายเสกสรร  จันทรเสนา  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์  จำกัด เข้าร่วมเวทีเสวนา “สวท.ร่วมใจ สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด”โดยมีนายอำเภอบางมูลนาก , พัฒนาการจังหวัดพิจิตร , ผู้นำท้องถิ่น , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหอไกร ,ตัวอย่างครอบครัวปลอดยาเสพติด  และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมเวทีเสวนา ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบปลอดยาเสพติด และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ