ข่าวงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ปีที่ 10

หนังสือพิมพ์มวลชน และหนังสือพิมพ์เสียงสยาม ลงข่าวเรื่อง งานสภากาแฟชุมชชนคนบางมูลนาก ครบรอบปีที่ 10 ฉบับวันที่ 1 กรกฏาคม 2558