สนับสนุนโครงการรำวงย้อนยุคเสริมสร้าง 3 ส (สนุก สุขภาพ สามัคคี )ตำบลหอไกร

วันที่  5 กรกฏาคม 2559  ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรมมหกรรมรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพในโครงการรำวงย้อนยุคเสริมสร้าง 3 ส (สนุก สุขภาพ สามัคคี ) ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลหอไกร โดยมีวัคถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมย้อนยุค การรวมพลังสร้างความสามัคคี โดยมีประชาชนในชมรมย้อนยุคอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวนประมาณ 700 คนเข้าร่วมงาน ณ สนามเทศบาลตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร