สนับสนุนงบประมาณการต่อเรือยาวพื้นบ้านตำบลหอไกร 7 ฝีพาย

จากการที่ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัดร่วมกับเทศบาลตำบลหอไกรมีความร่วมมือต่อกันในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ทางบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการต่อเรือยาวพื้นบ้านตำบลหอไกร 7 ฝีพาย จำนวน 2 ลำ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวพื้นบ้านให้สืบทอดต่อไป โดยในวันที่ 25 กันยายน 2559 ทีมเรือแข่งตำบลหอไกรได้นำเรือดังกล่าวลงทำการแข่งขันขันเรือยาวสนามแรกที่งานแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดบางมูลนาก ประจำปี 2559