สนับสนุนการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2559

วันที่  26 สิงหาคม 2559  ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2559  เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นของชาวจังหวัดพิจิตรให้ยั่งยืนต่อไป