งานปิดทองไหว้พระและแข่งขันเรือยาว 2558

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนการจัดงานปิดทองไหว้พระและการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดบางมูลนาก ประจำปี 2558 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558   บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดงานปิดทองไหว้พระและการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดบางมูลนาก ประจำปี 2558   โดย  นางสุริษา เข็มครุฑ  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มอบเงินสนับสนุน จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวท้องถิ่นอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร