ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก

วันที่  6 กรกฏาคม 2559  กิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จัดให้มีการรับบริจาคโลหิตขึ้นที่ที่อำเภอบางมูลนาก โดยทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้นำพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิต