ร่วมงาน บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก

วันที่ 12 ตุลาคม 2559  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงานบางมูลนากรวมใจเทิดไท้ราชวงศ์จักรี พระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาก ครบรอบ 115ปี ที่จัดขึ้นโดยอำเภอบางมูลนาก เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองบางมูลนากเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2444   และเพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอำเภอบางมูลนากสืบต่อไป