ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางมูลนากและสำนักงานประมงอำเภอบางมูลนาก เป็นเจ้าภาพเดือนกันยายน 2558  เมื่อวันที่  16 กันยายน 2558 บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางมูลนากและสำนักงานประมงอำเภอบางมูลนาก เป็นเจ้าภาพ โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานพร้อมด้วยสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และชมรมต่าง ๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารจากหลายหน่วยงาน และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน