รับรางวัล CSR-DIW Award 2015

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ  CSR-DIW Award 2015 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม เมื่อวันที่  9 กันยายน 2558 คุณธนวัฒน์ วิชัยศรชยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2015 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น 2 IMPACT Forum Hall 9) เมืองทองธานี