รับรางวัล โครงการสถานประกอบการปลอดภัย

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่  16 กันยายน 2558 นายนพรัตน์  ตั้งกิตติถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย คุณสุริษา เข็มครุฑ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้ารับรางวัลโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ  ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร  อ.เมือง จ.พิจิตร