รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2559  นายธนวัฒน์ วิชัยศรชยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสุริษา เข็มครุฑ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี