รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW Continuous Award 2016

     บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW Continuous Award 2016      

     วันที่  28 กรกฏาคม 2559  นายธนวัฒน์ วิชัยศรชยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เป็นตัวแทนคณะทำงานด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ และพนักงานทุกคน เข้ารับรางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW Award 2016 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น 2 IMPACT Forum Hall 9) เมืองทองธานี