เข้ารับรางวัลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น

วันที่ 17 ก.ค. 58 บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์  จำกัด เข้ารับรางวัลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี