สนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน

สนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด (แบบปูหญ้า) เทศบาลตำบลหอไกร

วันที่ 16 กันยายน 2558  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด (แบบปูหญ้า) เทศบาลตำบลหอไกร จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อวันที่  16 กันยายน 2558 คุณธนวัฒน์ วิชัยศรชยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด (แบบปูหญ้า) เทศบาลตำบลหอไกร จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดโดยหันมาออกกำลังกาย มีสถานที่ออกกำลังกายที่มีมาตรฐาน และใช้เป็นสนามฟุตบอลในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบลและอำเภอ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหอไกรอย่างยั่งยืนต่อไป