นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ทางบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก