ต้อนรับนักศึกษาจาก AIT ดูงานโรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด จ.พิจิตร

วันที่ 7 ตุลาคม 2559   บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Asian  Institute  of Technology  (AIT)  จำนวน 47 คน ที่ขอเข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด จ.พิจิตร