ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่  13 กรกฏาคม  2559   บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  ให้การต้อนรับเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้ประกอบการโรงงาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ ฯ จำนวน 50 ราย ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน