จัดนิทรรศการเรียนปนเล่น เน้นทักษะชีวิต ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก

เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2558 บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด จัดโครงการนิทรรศการเรียนปนเล่น เน้นทักษะชีวิต ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก  มีการจัดบูชนิทรรศการเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมายและให้ความรู้ เช่น ด้านพลังงานชีวมวล การมีส่วนร่วมกับชุมชน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของโรงไฟฟ้าพิจิตร บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  โดยมีครู - นักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก