งานเกษียณอายุราชการกรมการปกครอง

เมื่อวันที่  15 กันยายน 2558 บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2558  แด่ นายนพรัตน์  ตั้งกิตติถาวร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  นายประวิทย์ ประวัติเมือง ปลัดจังหวัดพิจิตร  นางสุดา  มากทอง  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อ.เมือง จ.พิจิตร