กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า
   
  หลักการทำงานของเตาเผาเชื้อเพลิงแกลบชนิด Suspension Fired ของบริษัท เอ . ที . ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ก็เช่นเดียวกัน เชื้อเพลิงแกลบจะถูกบดให้ละเอียดโดยเครื่องบด (Grinding Machine) แกลบที่แตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กจะเพิ่มพื้นที่ในการเผาไหม้บนเชื้อเพลิงทำให้เผาไหม้แกลบได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันน้ำหนักที่เบามีความเหมาะสมที่จะใช้อากาศในการขนส่ง (Transport Air) ดังนั้นเมื่อพ่นผ่าน หัวพ่นเชื้อเพลิง (Burner) เชื้อเพลิงแกลบส่วนใหญ่จะถูกเผาไหม้ในขณะลอยตัว (Suspension Fired) ในเตาเผา เถ้าเบาขนาดเล็กที่ได้จากการเผาไหม้มีน้ำหนักเบาปลิวออกไปตามแรงอัดอากาศ แต่เนื่องจากอัตราการเผาไหม้ของแกลบจะช้ากว่าถ่านหินมาก ดังนั้นแกลบบางส่วนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ายังเผาไหม้ไม่หมดจะตกลงบนแผ่นตะกรับ (Grating Plate) ที่อยู่ด้านล่างของเตาเผาและจะยังคงเผาไหม้ต่อไปจนกลายเป็นเถ้าหนัก (Bottom Ash) โดยแผ่นตะกรับจะทำหน้าที่ควบคุมการเผาไหม้คาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุดในเถ้าหนัก (Un-burnt Carbon in Bottom Ash) โดยการปรับระยะเวลาการกระดกของแผ่นตะกรับให้เกิดการเผาไหม้ให้นานขึ้นหรือลดลง เมื่อแผ่นตะกรับกระดกก็จะปล่อยให้เถ้าหนักตกลงด้านล่างและถูกกวาดออกไปด้วยระบบขนส่งชนิดเดือยหมู (Screw Conveyor)
 
   เทคโนโลยีใหม่ ใช้แห่งแรกในเมืองไทย
 
  การเผาไหม้ชนิด Suspension–Fired โดยใช้เชื้อเพลิงแกลบมีจำนวนไม่มากเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาแพงเมื่อเทียบกับการเผาไหม้ชนิดอื่น แต่ก็มีการใช้กันมาแล้วกว่า 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเหนือตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้า อกริเลคตริก และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันในอเมริกาใต้และออสเตรเลียเพิ่มขึ้น รายละเอียดปรากฏในตารางด้านล่าง
 

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบที่ใช้ระบบการเผาไหม้ลักษณะเดียวกับโรงไฟฟ้าของ
บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

 
  ..................................................................................................................................................................................................................................................
  Model 1
  Model 2
  ..................................................................................................................................................................................................................................................