CSR

  • สนับสนุน ”กิจกรรมคนไทยหัวใจเดียวกัน (ย้อมผ้า)”

    สนับสนุน ”กิจกรรมคนไทยหัวใจเดียวกัน (ย้อ

    ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สร้างความเศร้าเสียใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ  พร้อมนี้จากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้  ตามประเพณีวัฒนธรรมประเพณีของไทยจะต้องมีการไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัย และต้องดำเนินการไว้ทุกข์โดยการแต่งกายสีดำเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมกับทางเทศบาลตำบลหอไกรในกิจกรรมคนไทยหัวใจเดียวกัน (ย้อมผ้า)…

    Read more