บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี

A2
  • Posted by: admin
  • 2019-11-03

บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี

         บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  ร่วมงาน “บางมูลนากรวมใจ  เทิดไท้ราชวงศ์จักรี ๑๑๘ ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก”        เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ทางบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงาน  “บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี ๑๑๘ ปี  พระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาก”  ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางมูลนาก และบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระปิยมหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร      
กิจกรรม 1
  • Posted by: admin
  • 2019-11-02

กิจกรรมวันอนุรักษ์พลังงาน 2562

เมื่อวันที่  19 กันยายน 2562   ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  จัดกิจรรมวันอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 โดยให้พนักงานร่วมตอบคำถามชิงรางวัล จับรางวัลผู้โชคดี  ชมการจัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน    การประกวดโครงการ Presentation power point Energy 2019 ภายใต้แนวความคิดคำขวัญอนุรักษ์พลังงานของ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด “รวมใจปฏิบัติตามมาตรการ รู้รักษ์พลังงาน บนพื้นฐานความสามัคคี” ผลการประกวดโครงการ Presentation powerpoint Energy 2019  ดังนี้   รางวัลที่ 1 ของรางวัลมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ได้แก่ ฝ่ายสำนักงาน รางวัลที่ 2 ของรางวัลมูลค่าไม่เกิน    500 บาท  ได้แก่ ฝ่ายซ่อมบำรุง รางวัลที่ 3 ของรางวัลมูลค่าไม่เกิน    300 บาท  ได้แก่