news

  • Category Archives : news
ฝาก_๑๙๑๑๒๐_0033 (Small)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเขารูปช้าง ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  นายชนะภัย  สหัสา ตำแหน่ง
79868 (Small)

สนับสนุนการจัดงานเจ้าพ่อสำราญ เจ้าแม่ทับทิม และเจ้าแกละ ตำบลบางไผ่ 2562

เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน  2562  นายชนะภัย  สหัสา ตำแหน
ฝาก_๑๙๑๑๑๔_0042 (Small)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร
D1
  • Posted by: admin
  • 2019-11-03

ศึกษาดูงานคณะทำงาน 5 ส. ณ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด

     บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ศึกษาดูงานคณะทำงาน