news

  • Category Archives : news
171152

สนับสนุนงบประมาณตั้งด่านตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 อำเภอบางมูลนาก

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในขณะนี้
1332020_๒๐๐๓๑๓_0028

ประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลหอไกร ประจำปี 2563

ด้วย บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมประชุมประชาคมเ
S__15687705

สนับสนุนโครงการรำวงย้อนยุคเสริมสร้าง 3 ส (สนุก สุขภาพ สามัคคี )ตำบลบางไผ่

เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563  ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพ