news

  • Category Archives : news
21112019_๑๙๑๑๒๑_0010 (Small)

งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

                   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  บริษั
ฝาก_๑๙๑๑๒๐_0033 (Small)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเขารูปช้าง ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  นายชนะภัย  สหัสา ตำแหน่ง
79868 (Small)

สนับสนุนการจัดงานเจ้าพ่อสำราญ เจ้าแม่ทับทิม และเจ้าแกละ ตำบลบางไผ่ 2562

เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน  2562  นายชนะภัย  สหัสา ตำแหน
ฝาก_๑๙๑๑๑๔_0042 (Small)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร