โครงการ”คนบางมูลนาก ไม่ทอดทิ้งกัน”

1452020_๒๐๐๕๑๔_0036

โครงการ”คนบางมูลนาก ไม่ทอดทิ้งกัน”

         เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ทาง บริษัท เอ. ที ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมกับ ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบางมูลนาก (พชอ.) นำโดยนายโชคชัย  รักเกื้อ  ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก และประธานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบางมูลนาก (พชอ.) จัดโครงการ "คนบางมูลนาก ไม่ทอดทิ้งกัน" ได้จัดทำถุงธารน้ำใจและมอบกำลังใจให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19  ในเขตพื้นที่อำเภอบางมูลนากจำนวน 168 ชุด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบางมูลนาก (พชอ.) จังหวัดพิจิตร 

1452020_200514_0003 1452020_200514_0022 1452020_200514_0036 1452020_200514_0054 1452020_200514_0107 1452020_200514_0111 1452020_200514_0142 1452020_200514_0148 1452020_200514_0150 1452020_200514_0151 1452020_200514_0152 1452020_200514_0157

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *