ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

66943

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563  ผู้แทนบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ชั้น 2

                                                                                   8320                                                                                                                                                           8321_1
66943

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *