ให้การต้อนรับ พ.อ ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ ตำแหน่ง รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิจิตร

134222

ให้การต้อนรับ พ.อ ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ ตำแหน่ง รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิจิตร

      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารฯ บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  ได้ให้การต้อนรับ พ.อ ศักดิ์สิทธิ์   นิลจันทร์ ตำแหน่ง รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิจิตร  เพื่อปรึกษาหารือและเปลี่ยนความรู้เรื่องโครงการโคกหนองนาโมเดล จังหวัดพิจิตร และเรื่อง การนำเถ้าแกลบ เพื่อใช้ในโครงการโคกหนองนาโมเดล จังหวัดพิจิตร

134219

134222

134225

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *