ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564

3264_๒๑๐๒๐๓_6

ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  ทางผู้บริหาร และคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ ของบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ณ บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

3264_๒๑๐๒๐๓_6 3264_๒๑๐๒๐๓_8 3264_๒๑๐๒๐๓_12 3264_๒๑๐๒๐๓_13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *