โครงการ ATB ปลูกไม้ผลยืนต้น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

25094

โครงการ ATB ปลูกไม้ผลยืนต้น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ทางผู้บริหารบริษัทฯ นำพนักงานจัดโครงการ ATB ปลูกไม้ผลยืนต้น  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยพนักงานเป็นผู้จัดหาไม้ผลที่จะปลูก พร้อมทั้งดูแลบำรุงไม้ผลของตนเอง  เพื่อเกิดการมีส่วนร่วม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และได้นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ณ บริเวณขอบบ่อระเหยภายในโรงไฟฟ้าฯ

2418 3496 5805 5806 5807 5808 8366 8367 24995 25094 320014_2 320016_2 26062020_๒๐๐๖๒๖_0018 26062020_๒๐๐๖๒๖_0022 26062020_๒๐๐๖๒๖_0046 26062020_๒๐๐๖๒๖_0048

rbt
rbt

IMG_20200626_090853 IMG_20200626_091000

rbt
rbt

S__18964482 S__18964489 S__23765004 S__23765015 S__23765021 S__23765022 S__23765027 S__23765029 S__39641106

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *