โครงการ “ด้วยความห่วงใย คนหอไกรไม่ทิ้งกัน”

1590136985906

โครงการ “ด้วยความห่วงใย คนหอไกรไม่ทิ้งกัน”

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทาง บริษัท เอ.ที ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่ในเขตเทศบาลตำบลหอไกร จัดโครงการ "ด้วยความห่วงใย  คนหอไกรไม่ทิ้งกัน"  จัดทำถุงธารน้ำใจ จำนวน 500 ชุด เพื่อมอบกำลังใจให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19  ในเขตพื้นที่ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร

1590136985906 1590136987619 1590116778847 1590127930185 1590128305155 1590136908672 1590136978783 1590136984630 1590137057871 1590137062881 1590138167830

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *