โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก จังหวัดพิจิตร ประจำปีพ.ศ.2563

c289dd8a0db49b58f981f24e3e47cbc78_54686404_๒๐๐๘๒๑_13

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก จังหวัดพิจิตร ประจำปีพ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก จังหวัดพิจิตร ประจำปีพ.ศ.2563 ให้กับผู้ประกันตน บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด จำนวน 50 คน ตามนโยบาย Health Thailand"เพื่อผู้ประกันตน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม

c289dd8a0db49b58f981f24e3e47cbc78_54686404_๒๐๐๘๒๑_0 c289dd8a0db49b58f981f24e3e47cbc78_54686404_๒๐๐๘๒๑_1 c289dd8a0db49b58f981f24e3e47cbc78_54686404_๒๐๐๘๒๑_2 c289dd8a0db49b58f981f24e3e47cbc78_54686404_๒๐๐๘๒๑_3 c289dd8a0db49b58f981f24e3e47cbc78_54686404_๒๐๐๘๒๑_5 c289dd8a0db49b58f981f24e3e47cbc78_54686404_๒๐๐๘๒๑_6 c289dd8a0db49b58f981f24e3e47cbc78_54686404_๒๐๐๘๒๑_8 c289dd8a0db49b58f981f24e3e47cbc78_54686404_๒๐๐๘๒๑_12 c289dd8a0db49b58f981f24e3e47cbc78_54686404_๒๐๐๘๒๑_13 c289dd8a0db49b58f981f24e3e47cbc78_54686404_๒๐๐๘๒๑_14 c289dd8a0db49b58f981f24e3e47cbc78_54686404_๒๐๐๘๒๑_17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *