แข่งขันกีฬาบางมูลนากสัมพันธ์ ประจำปี 2563

118242

แข่งขันกีฬาบางมูลนากสัมพันธ์ ประจำปี 2563

   เมื่อวันที่ 22 -23 มกราคม 2563 ผู้บริหาร บริษัท เอ. ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นำพนักงานเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และกีฬาพื้นบ้านในงาน "บางมูลนากสัมพันธ์ ประจำปี 2563"  โดยมี นายโชคชัย  รักเกื้อ  ตำแหน่ง  นายอำเภอบางมูลนาก  มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกีฬาฟุตบอล 7 คนให้กับทางบริษัทฯ   ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  และเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างพ่อค้า ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วน  บัดนี้ได้ดำเนินการแข่งขันฯ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

FB_IMG_1580025187752 FB_IMG_1580025231019 IMG_20200122_151857IMG_20200123_114448

img1579679753857

RBT

เอฟบีที 118242

IMG_20200123_161421

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *