อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2563

1596184625432

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ผู้แทนบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  เข้ารับอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำ และวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม Heritage ชั้น 1 ศูนย์ประชุมจังหวัดพิจิตร (CK Convention Hall)

1596184597940 1596184611845 1596184616566 1596184625432 1596184631806 1596184635031 IMG_20200731_093149

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *