สนับสนุนและเข้าร่วม โครงการตำบลต้นแบบความปลอดภัยทางถนนแบบชุมชนมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563

FB_IMG_1577444455430

สนับสนุนและเข้าร่วม โครงการตำบลต้นแบบความปลอดภัยทางถนนแบบชุมชนมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ทางบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนและเข้าร่วม โครงการตำบลต้นแบบความปลอดภัยทางถนนแบบชุมชนมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563 ของทางเทศบาลตำบลหอไกร ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  เพื่อลดและป้องกันแก้ไขการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ เทศบาลตำบลหอไกร สิ้นสุด ณ ที่ทำการตำรวจสายตรวจชุมชนบางโพ ต.หอไกร    อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

       FB_IMG_1577444455430 FB_IMG_1577616293297 FB_IMG_1577441614978 FB_IMG_1577434715957 FB_IMG_1577434711216 received_468540190521538

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *